partypoker Cashback

Få upp till 40 % i cashback varje vecka!

Lojalitet lönar sig på partypoker - bokstavligen! partypoker Cashback belöningsprogrammet är enkelt och delar ut upp till 40 % i cashback direkt på ditt konto varje vecka.

Så här fungerar det:

 1. Samla poäng när du spelar poker. Du får 1 poäng för varje $1 rejk som du genererar 
 2. Samla poäng för att få cashback. Du måste samla minst 25 poäng för att få cashback. Ju fler poäng du samlar, desto högre rejkbackprocent kommer du att få. Om ditt poängsaldo faller mellan två nivåer, motsvarar betalningen som du får den senaste nivå som du nådde. När du når en ny nivå kommer all cashback för den veckan att betalas till den nya högre procentsatsen.
 3. Använd din cashback-belöning! Kontanter utbetalas direkt till ditt partypoker-konto varje måndag.
 4. Registrera dig i avsnittet "Belöningar" på klienten för att få de poäng som du börjar samla mot dina cashback-belöningar.

Hitta ditt poängsaldo nedan för att se hur stor utbetalning du får

Tabellen nedan beskriver partypoker Cashbacks belöningspoäng, nivåer och procentsatser:

Poäng Cashback-betalning %
25 $5 20 %
50 $10 20 %
75 $15 20 %
100 $20 20 %
150 $37,50 25 %
200 $50 25 %
250 $62,50 25 %
300 $75 25 %
350 $87,50 25 %
400 $100 25 %
450 $112,50 25 %
500 $125 25 %
600 $180 30 %
700 $210 30 %
800 $240 30 %
900 $270 30 %
1 000 $300 30 %
1 200 $480 40 %
1 400 $560 40 %
1 600 $640 40 %
1 800 $720 40 %
2 000 $800 40 %
Därefter 40 % för varje 200 poäng som samlas
Diamond Club – Inbjudan endast; kontakta Diamondclub@partypoker.com

Diamond Club – Inbjudan endast; kontakta Diamondclub@partypoker.com

Villkor för cashback

 • Promotorn för belöningsprogrammet partypoker Cashback är GVC Services Limited, ett företag registrerat i Gibraltar med företagsnummer 112454 och vars registrerade adress är Suite 6, Atlantic Suites, Europort Avenue, Gibraltar ("Promotorn")
 • Dessa villkor är i tillägg till och med förbehåll för våra användarvillkor och specifika kampanjvillkor.
 • Cashback-belöningsprogrammet är en veckovis belöningsplan med start den 22 maj 2017, som ger dig 1 poäng för varje $1 rejk som du genererar på www.partypoker.com (“Poäng”). Du får sedan cashback baserat på hur många poäng du samlat under en vecka (“Cashback-belöningsplan”).
 • I "Cashback-belöningsplan" är en "vecka" en fullständig kalendervecka från måndag, kl. 00.01 CET till söndag, kl. 23.59 CET.
 • För att delta måste du (i) registrera dig till belöningsprogrammet partypoker Cashback varje vecka genom besöka avsnittet "Belöningar" på klientkontot, och (ii) samla minst 25 poäng under veckan.
 • Om du registrerar dig i mitten av veckan räknas alla poäng som du samlat under den aktuella veckan till din veckovisa poängsumma.
 • Du samlar endast poäng som ett resultat av spel med riktiga pengar på poker på www.partypoker.com.
 • Du får cashback-betalning enligt följande tabell:
Poäng Cashback-betalning %
25 $5 20 %
50 $10
75 $15
100 $20
150 $37,50 25 %
200 $50
250 $62,50
300 $75
350 $87,50
400 $100
450 $112,50
500 $125
600 $180 30 %
700 $210
800 $240
900 $270
1 000 $300
1 200 $480 40 %
1 400 $560
1 600 $640
1 800 $720
2 000 $800
därefter 40 % för varje 200 poäng som samlas
 • Om dina poäng i slutet av veckan faller mellan nivåerna blir du belönad utifrån den sista nivån som du uppnådde. Resten av poängen förfaller.
  Om du till exempel samlade 235 poäng under en vecka får du $50 i kontanter baserat på 200 poäng. De återstående 35 poängen förfaller.
 • Poängen är ej överförbara och har inget annat kontantvärde än vad som anges i dessa cashback-villkor.
 • Cashback sätts in på spelares partypoker-konton i KONTANTER varje måndag baserat på de poäng som samlades in under föregående vecka.
 • Insamling och inlösen, borttagande och tvångsomvandling av poängen omfattas av vårt eget eget gottfinnande och eventuella begränsningar som finns på www.partypoker.com. Vi har exklusiv rätt att tolka och tillämpa sådana villkor och begränsningar.
 • Vi förbehåller oss rätten att dela ut poäng selektivt, vid varje given tidpunkt, till spelare som valts efter vårt gottfinnande. Eventuell underlåtelse att följa villkoren som anges här och/eller våra användarvillkor eller specifika kampanvillkor, eventuella missbruk av Cashback-belöningsplanen eller något beteende som skadar promotorns eller dess anknutna företags intressen kan leda till uppsägning av ditt medlemskap i Cashback-belöningsplanen och annullering av eventuella upplupna poäng.
 • Vi förbehåller oss rätten att modifiera, ändra, avbryta eller avsluta Cashback-belöningsplanen (inklusive men inte begränsa till: att ändra hur poäng genereras, samlas, delas ut och/eller inlöses, inklusive att lägga till ytterligare restriktioner för inlösen av poäng). Under vissa omständigheter kan vi efter eget gottfinnande besluta att ge ersättning till dig för avlägsnande av dina poäng. Sådan ersättning kan ges kontant, som bonusbelopp eller som turneringsbiljetter.
 • Vi kan när som helst ändra dessa villkor, antingen genom att skicka information om de nya villkoren till dig via e-post och/eller genom att publicera de ändrade villkoren på www.partypoker.com.

På vilka pokerspel kan jag tjäna cashback?

Varje pokerspel med riktiga pengar, inklusive ringspel, fast forward, sit & go, sit & go hero eller flerbordsturneringar (MTT) som uppbär rejk eller en avgift kommer att räknas mot cashback.

Vad är det minsta jag kan spela varje vecka för att få cashback?

Du måste samla minst 25 poäng under veckoperioden (kl. 00.00 måndag till kl. 23.59 söndag) för att få cashback.

Hur ofta måste jag registrera mig?

Du behöver bara registrera dig en gång för att de poäng du samlar ska börja räknas för partypoker Cashback-belöningar.

När sätts mina cashback in på kontont?

Cashback betalas före kl. 23.59 CET på måndag varje vecka

Räknas de poäng som jag samlar när jag spelar på partypoker Casino, partysports eller partycasino för cashback?

Nej, endast poäng som samlats vid pokerspel på partypoker räknas för cashback.

Kan jag ta ut cashback-pengarna?

Ja, du har rätt att ta ut pengarna eftersom det inte finns några restriktioner.

Vad kan jag göra om jag inte får min cashback på måndag?

Du kan e-posta partypoker Customer Service på info@partypoker.com

Kan jag registrera mig via mobilen?

Ja.

Jag spelade i en flerbordsturnering (MTT) på söndag men jag fick ingen cashback för det här på måndag. Vad hände?

Poäng för MTT:er delas ut när du rankas i turneringen. Så om du gick med i turneringen på söndag och fortfarande spelade på måndag får du poängen för den här turneringen i följande veckas betalning.

Villkor för cashback

 • Promotorn för belöningsprogrammet partypoker Cashback är GVC Services Limited, ett företag registrerat i Gibraltar med företagsnummer 112454 och vars registrerade adress är Suite 6, Atlantic Suites, Europort Avenue, Gibraltar ("Promotorn")
 • Dessa villkor är i tillägg till och med förbehåll för våra användarvillkor och specifika kampanjvillkor.
 • Cashback-belöningsprogrammet är en veckovis belöningsplan med start den 22 maj 2017, som ger dig 1 poäng för varje $1 rejk som du genererar på www.partypoker.com (“Poäng”). Du får sedan cashback baserat på hur många poäng du samlat under en vecka (“Cashback-belöningsplan”).
 • I "Cashback-belöningsplan" är en "vecka" en fullständig kalendervecka från måndag, kl. 00.01 CET till söndag, kl. 23.59 CET.
 • För att delta måste du (i) registrera dig till belöningsprogrammet partypoker Cashback varje vecka genom besöka avsnittet "Belöningar" på klientkontot,  och (ii) samla minst 25 poäng under veckan.
 • Om du registrerar dig i mitten av veckan räknas alla poäng som du samlat under den aktuella veckan till din veckovisa poängsumma.
 • Du samlar endast poäng som ett resultat av spel med riktiga pengar på poker på www.partypoker.com.
 • Du får cashback-betalning enligt följande tabell:
Poäng Cashback-betalning %
25 $5 20 %
50 $10
75 $15
100 $20
150 $37,50 25 %
200 $50
250 $62,50
300 $75
350 $87,50
400 $100
450 $112,50
500 $125
600 $180 30 %
700 $210
800 $240
900 $270
1 000 $300
1 200 $480 40 %
1 400 $560
1 600 $640
1 800 $720
2 000 $800
därefter 40 % för varje 200 poäng som samlas
 • Om dina poäng i slutet av veckan faller mellan nivåerna blir du belönad utifrån den sista nivån som du uppnådde. Resten av poängen förfaller.
  Om du till exempel samlade 235 poäng under en vecka får du $50 i kontanter baserat på 200 poäng. De återstående 35 poängen förfaller.
 • Poängen är ej överförbara och har inget annat kontantvärde än vad som anges i dessa cashback-villkor.
 • Cashback sätts in på spelares partypoker-konton i KONTANTER varje måndag baserat på de poäng som samlades in under föregående vecka.
 • Insamling och inlösen, borttagande och tvångsomvandling av poängen omfattas av vårt eget eget gottfinnande och eventuella begränsningar som finns på www.partypoker.com. Vi har exklusiv rätt att tolka och tillämpa sådana villkor och begränsningar.
 • Vi förbehåller oss rätten att dela ut poäng selektivt, vid varje given tidpunkt, till spelare som valts efter vårt gottfinnande. Eventuell underlåtelse att följa villkoren som anges här och/eller våra användarvillkor eller specifika kampanvillkor, eventuella missbruk av Cashback-belöningsplanen eller något beteende som skadar promotorns eller dess anknutna företags intressen kan leda till uppsägning av ditt medlemskap i Cashback-belöningsplanen och annullering av eventuella upplupna poäng.
 • Vi förbehåller oss rätten att modifiera, ändra, avbryta eller avsluta Cashback-belöningsplanen (inklusive men inte begränsa till: att ändra hur poäng genereras, samlas, delas ut och/eller inlöses, inklusive att lägga till ytterligare restriktioner för inlösen av poäng). Under vissa omständigheter kan vi efter eget gottfinnande besluta att ge ersättning till dig för avlägsnande av dina poäng. Sådan ersättning kan ges kontant, som bonusbelopp eller som turneringsbiljetter.
 • Vi kan när som helst ändra dessa villkor, antingen genom att skicka information om de nya villkoren till dig via e-post och/eller genom att publicera de ändrade villkoren på www.partypoker.com.